Kostel sv. Vavřince v Želině je jedinečnou památkou Kadaňska se zachovalou pozdně románskou lodí s apsidou a dvěma portálky. Poloha na návrší nad řekou nedaleko slovanského hradiště (Hradec u Kadaně) a samotný název Želina (od slova „želeti“) nasvědčují, že kostel mohl vzniknout na místě někdejšího slovanského pohřebiště či obětiště. Původní kostel byl postaven v první polovině 13. století. První písemná zmínka o něm je však o století mladší, nachází se v soupisu papežského desátku z roku 1352. Pro stejné období je známo, že patronátní práva ke kostelu vykonával český král a římský císař Karel IV.

Jak napovídá letopočet 1484 nad západním portálem, gotická přestavba kostela proběhla na konci 15. století, kdy byl rozšířen na západě o novou čtvercovou loď s plochým stropem, podepřeným dřevěným sloupkem. V té době kostel zřejmě přešel pod patronaci města Kadaně a poprvé je také zmiňováno zasvěcení kostela sv. Vavřinci. V 16. století připadl kostel pod vintířovské panství a až do období pobělohorské rekatolizace jej využívali místní luteráni. Podle německého překladu Hájkovy Kroniky české měl ve středověku při kostele existovat klášter magdalenitek, který byl pobořen husity.

Interiér kostela byl z velké části zničen požárem v roce 1960, zvažovala se dokonce demolice lodi. Na konci 70. let byl proveden archeologický průzkum. V roce 1992 byl kostel znovu zastřešen. V interiéru je umístěna vzácná románská křtitelnice a na stěnách jsou fragmenty gotických a renesančních maleb. Vzácné renesanční křídlové oltáře (například oltář Smrti Panny Marie od Mistra IW), které byly v kostele (zřejmě druhotně) umístěny, jsou vystaveny v chomutovském muzeu.

Jan Losenický

Fotografie: Pavlína Jana Lörinczová